Tulevaa

Toteutuneiden pohjalta

tulevaa doktriini

valtioneuvosto_selvitys_peli
Doktriinin Jorma Niemelä toimi työryhmän puheenjohtajana.

Doktriini-palveluiden toimeksiantajina on toiminut mm.

  • ministeriöitä
  • tutkimuslaitos
  • ammatti- ja tiedekorkeakouluja
  • kansanopisto
  • maakuntia
  • kaupunkeja
  • yhdistyksiä, säätiöitä
  • keskusjärjestöjä, liittoja
Jorma (2)
Dosentti Jorma Niemelä

Julkaisun Sote sosiaalisen kestävyyden vahvistajana pohjalta järjestöjohdon, mm. säätiöiden hallitusten, strategista sparrausta. Miten järjestö voisi varautua seuraavan kahden, kolmen vuoden aikana vuonna 2021 todennäköisesti toteutuvaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen?

Peruspakettiin kuuluu tunnin johdanto, intro, ja noin puolentoista tunnin dialogi strategisesta valmistautumisesta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen. Tilaajasta riippuen paikalla johtoryhmä, hallitus, yhteistyökumppaneiden johto ja/tai vaikka jäsenistö.

Tiedustelut jorma.niemela (at) doktriini.fi.

”Terve Jorma ja lämmin kiitos eilisestä esityksestäsi ja keskustelusta kanssamme. Sain tänään kaikilta johtoryhmän jäseniltä kiittäviä arvioita sinun esityksestäsi ja näkemyksistäsi. Ne osuivat hyvään ajankohtaan meidän kannalta ja tarjosivat paljon ajattelun ja toiminnan mahdollisuuksia.”

Kunnat, järjestöt ja sote-uudistus

kunnat_ja_kolmas_kansi.indd
Aiempi kirja teemasta on paljon siteerattu ja käytetty teos!

On syntynyt ajankohtainen ja selkeä tarve tuottaa systemaattista ja tieteellistä tietoa paikallisen hyvinvointipolitiikan, jota nimitämme pieneksi politiikaksi, merkityksestä uudessa sote-järjestelmässä.

Tällainen tieto auttaa hahmottamaan, miten paikallisella tasolla voidaan rakentaa kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden yhteisiä hyvinvointiverkostoja, jotka yhtäältä täydentävät uutta sote-palvelujen (suuren politiikan) järjestämisen ja tuottamisen järjestelmää ja toisaalta hahmottavat sitä, miten kunnat pystyvät kantamaan uudessa tilanteessa omaa hyvinvointivastuutaan.

Miten jäsentää moniulotteinen järjestökenttä osaksi maakunta- ja sote-uudistusta? Tarkastelemme järjestöjä universaalin sosiaalipolitiikan taustaa vasten inklusiivisen yhteiskunnan rakentajana.

Tutkimuksen tekijöinä ovat dosentit Sakari Möttönen ja Jorma Niemelä, joilta molemmilta ilmestyy oma julkaisunsa. Heidän aiempi teoksensa Kunta ja kolmas sektori on paljon siteerattu perusteos. Kunnallisalan kehittämissäätiön hanke.

Järjestöjen palvelutuotanto ja sote

Uudenlaista konseptointia.lehdet jormalta

Rautalangalla väännetyt versiot siitä mistä on kysymys.”
”Jorma Niemelä – suoraa puhetta (herättelyä) muttei synkistelyä…”

Teemasta myös useita kirjoituksia tällä sivustolla sekä eri lehdissä.

Koulutus- ja sosiaalipolitiikan linjauksia

Jäsenyyksiä työryhmissä.

päihdeporukka2

Asiantuntijapaneeleja

paneelin-puheenjohtajuus.jpgDoktriini on hoitanut useita vaativia asiantuntijapaneelien valmistelutöitä ja niiden puheenjohtajuuksia.

Näihin on kuulunut usein myös tulevaisuusluento.