Tulevaa

Toteutuneiden pohjalta

tulevaa doktriini

valtioneuvosto_selvitys_peli
Doktriinin Jorma Niemelä toimi työryhmän puheenjohtajana.

Doktriini-palveluiden toimeksiantajina on toiminut mm.

 • ministeriöitä
 • tutkimuslaitos
 • ammatti- ja tiedekorkeakouluja
 • kansanopisto
 • maakuntia
 • kaupunkeja
 • yhdistyksiä, säätiöitä
 • keskusjärjestöjä, liittoja

Syksyn 2018 tapahtumia

Kuntamarkkinat

j NiemeläYhteiskunnallisten yritysten ja järjestöjen rooli tulevaisuudessa

Kuntamarkkinoiden paneelissa johtaja Anne Knaapi (SOSTE), dosentti Jorma Niemelä (Doktriini), muutosjohtaja Jaakko Herrala (Pirkanmaa), kunnanjohtaja Markus Hirvonen (Juuka) ja erityisasiantuntija Eero Koski (Maaseutupolitiikan neuvosto).

Kuntamarkkinat tarjoaa vierailleen tilaisuuden osallistua ajankohtaiseen vuoropuheluun sekä verkostoitua alan ammattilaisten kanssa.
Päivien ohjelma rakentuu Kuntaliiton asiantuntijoiden valmistelemista seminaareista ja näytteilleasettajien tietoiskuista.

ssyk

 

SSYK:n koulutuspäivät 3.-4.10.2018

 

Opintopäivät pidetään hotelli Korpilammella Espoossa. Dos. Jorma Niemelä luennoi palvelutuotantojärjestöjen tilanteesta.

Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliitto on vuonna 2001 rekisteröity  valtakunnallinen yhdistys. Liiton toiminnan painopisteinä ovat  mielenterveystyön kehittäminen, edunvalvonta ja kansainvälinen toiminta. Liiton jäsenjärjestöt harjoittavat sosiaalipsykiatrista toimintaa ja tuottavat sosiaalipsykiatrisia palveluita voittoa tavoittelemattomasti.

 

 

M/S SOSTE

ms soste

Astu laivaan ja tule yhdessä kollegojesi kanssa vuoden 2018 merkittävimpään ammatilliseen tapahtumaan!

M/S SOSTE on koulutus- ja verkostoitumisristeily, joka on suunnattu sosiaali- ja terveysjärjestöille sekä yhteistyökumppaneille: niin järjestöille, julkiselle sektorille kuin yksityisille toimijoille.

Luvassa on ajankohtaista, laadukasta ja monipuolista ohjelmaa järjestöjä, hyvinvointia ja yhteiskuntaa koskevista aiheista, kohtaamisia ja verkostoitumista sekä tietysti ripaus viihdettä ja virkistäytymistä.

Doktriini on ollut organisoimassa kahta tapahtumaa:

Iskukykyinen järjestöjen palvelutuotanto

satu ahlman
Satu Ahlman

Järjestöillä on upea ja innovatiivinen historia sote-palveluissa. Sote-uudistuksen edetessä usea hoivajärjestö on myynyt palvelutuotantonsa ja osa on suuressa epätietoisuudessa.

Nyt on edettävä syvällisen uudistumisen kautta, jossa säilytetään arvokas perimä, mutta jossa uudistutaan. Tarvitaan puheen sijasta konkreettista yhteistyötä uusin tavoin. Esityksessä avataan tilanne, markkinat ja ratkaisut.

Napakasta ohjelmasta vastaavat

 • toimitusjohtaja Satu Ahlman, Ahlman & CO Development Oy,
 • toimitusjohtaja Maarit Hirvonen, Alustapalvelu Sociala Oy,
 • kehittämistoiminnan johtaja Kirsi Konola, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja
 • dosentti Jorma Niemelä, Doktriini

Järjestöistä perinneyhdistyksiä – vai tulevaisuuden tekijöitä

hannula ja Halava
Kristiina Hannula ja Ilkka Halava

Tekoäly paikantaa sosiaalisten ongelmien juuret, applikaatio auttaa tekemään lahjoitukset, algoritmit tarjoavat personoidut vapaaehtoistyöt, lohkoketjut avaavat rahankulun sopukat fiksuilla toimijoilla, itseohjautuva kansalaisaktiivisuus hakeutuu alustoille – miten perinteinen järjestötoiminta uudistuu?

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ohella on meneillään laajoja megatrendejä, jotka vaikuttavat järjestöjen toimintaympäristöön, jäsenistöön ja itse niiden toimintaan. Järjestöjen ei tule vain sopeutua muutoksiin vaan ne voivat olla, rakentava voima maailman muutoksissa, mutta miten tulevaisuus otetaan haltuun? Suomen kysytyin puhuja Ilkka Halava on tehnyt järjestöjen tulevaisuusselvityksen.

Päästarana on maamme yksi kysytyimmistä puhujista:

 • tulevaisuustutkija Ilkka Halava, Prime Frontier Oy ja mukana myös
 • johtaja Kristiina Hannula, STEA ja
 • dosentti Jorma Niemelä, Doktriini

Intro&dialogi – järjestöjohdon sparrausta

Jorma (2)
Dosentti Jorma Niemelä

Julkaisun Sote sosiaalisen kestävyyden vahvistajana pohjalta järjestöjohdon, mm. säätiöiden hallitusten, strategista sparrausta. Miten järjestö voisi varautua seuraavan kahden, kolmen vuoden aikana vuonna 2021 todennäköisesti toteutuvaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen?

Peruspakettiin kuuluu tunnin johdanto, intro, ja noin puolentoista tunnin dialogi strategisesta valmistautumisesta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen. Tilaajasta riippuen paikalla johtoryhmä, hallitus, yhteistyökumppaneiden johto ja/tai vaikka jäsenistö.

Tiedustelut jorma.niemela (at) doktriini.fi.

”Terve Jorma ja lämmin kiitos eilisestä esityksestäsi ja keskustelusta kanssamme. Sain tänään kaikilta johtoryhmän jäseniltä kiittäviä arvioita sinun esityksestäsi ja näkemyksistäsi. Ne osuivat hyvään ajankohtaan meidän kannalta ja tarjosivat paljon ajattelun ja toiminnan mahdollisuuksia.”

Kunnat, järjestöt ja sote-uudistus

kunnat_ja_kolmas_kansi.indd
Aiempi kirja teemasta on paljon siteerattu ja käytetty teos!

On syntynyt ajankohtainen ja selkeä tarve tuottaa systemaattista ja tieteellistä tietoa paikallisen hyvinvointipolitiikan, jota nimitämme pieneksi politiikaksi, merkityksestä uudessa sote-järjestelmässä.

Tällainen tieto auttaa hahmottamaan, miten paikallisella tasolla voidaan rakentaa kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden yhteisiä hyvinvointiverkostoja, jotka yhtäältä täydentävät uutta sote-palvelujen (suuren politiikan) järjestämisen ja tuottamisen järjestelmää ja toisaalta hahmottavat sitä, miten kunnat pystyvät kantamaan uudessa tilanteessa omaa hyvinvointivastuutaan.

Tutkimuksen tekijöinä ovat dosentit Sakari Möttönen ja Jorma Niemelä. Heidän aiempi teoksensa Kunta ja kolmas sektori on paljon siteerattu perusteos. Kunnallisalan kehittämissäätiön hanke.

Järjestöjen palvelutuotanto ja sote

Uudenlaista konseptointia.lehdet jormalta

Rautalangalla väännetyt versiot siitä mistä on kysymys.”
”Jorma Niemelä – suoraa puhetta (herättelyä) muttei synkistelyä…”

Teemasta myös useita kirjoituksia tällä sivustolla sekä eri lehdissä.

Koulutus- ja sosiaalipolitiikan linjauksia

Jäsenyyksiä työryhmissä.

päihdeporukka2

Asiantuntijapaneeleja

paneelin-puheenjohtajuus.jpgDoktriini on hoitanut useita vaativia asiantuntijapaneelien valmistelutöitä ja niiden puheenjohtajuuksia.

Näihin on kuulunut usein myös tulevaisuusluento.