Vierasblogi: Onko kaupankäynnissä sijaa inhimillisille prosesseille?

MarkkuN_B2

VIERASBLOGI – Linjanveto siitä, että järjestöjen sosiaalipalvelujen palvelutuotanto kuuluu automaattisesti markkinoille, on monella tavalla ongelmallinen, sanoo pitkän linjan vaikuttaja sosiaalineuvos Markku Niemelä.

Hänen mukaansa keskimääräiset palvelukuvaukset ja tuotteistukset, kilpailutusten keskeiset elementit, eivät tavoita sitä inhimillistä kirjoa, joka päivästä toiseen rakentuu uusiin asentoihin.

– Jollei sitä huomioon oteta, ei myöskään saada aikaan niitä hyvinvointivaikutuksia ja -hyötyjä, joihin julkisen järjestämin palveluin pyritään, todetaan Markku Niemelän doktriini.fi-vierasblogissa. Lue loppuun

Suomen menestys: Laaja kansansivistys, elävä kansalaisyhteiskunta ja yhdessä rakennettu hyvinvointivaltio

JNpuhe2
Jorma Niemelä      (Kuva: Laura Jokisalo)

Arvoisat suomalaiset, hyvät kihniöläiset, hyvät naiset ja miehet!

Me suomalaiset olemme itsekin ihmetelleet, miksi niin monella mittarilla olemme maailman vakain, vapain, turvallisin ja onnellisin maa. Meillä on maailman paras hallinto. Meillä on vähiten järjestäytynyttä rikollisuutta ja meillä on maailman riippumattomin oikeuslaitos. Me olemme maailman paras maa kansalaisten perusoikeuksien vaalimisessa. Luetteloa voisi jatkaa.

Kuitenkin Suomi on maailmassa pieni ja piskuinen maa. Mistä tämä uskomaton menestys kansainvälisessä vertailussa johtuu?

Julkaisemme Jorma Niemelän puheen itsenäisyyspäivän juhlassa Kihniössä. Lue loppuun

Sote liikahti eteenpäin – mitä StV:n lausunto vaikuttaa järjestöihin?

eduskuntaPIKA-ANALYYSI. Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StV) on sitten puhunut. Se antoi mietintöluonnoksensa tänään julkisuuteen. Onko varsin laajoissa ja perusteellisissa mietinnöissä järjestöille oleellisia muutoksia esitetty?

Varsin kiinnostava on huolellisesti perusteltu esitys sen huolehtimisesta, että järjestöavustuksiin ei synny katkoksia muutoksen melskeissä. Miten tämä käytännössä hoidetaan, jää avoimeksi. Mutta tärkeä nosto mietintöön. Lue loppuun

Järjestöjen palvelutuotanto toimii markkinoilla mutta lähtökohta ei ole markkinoissa

Muutosjohdon akatemian paneeli

Muutosjohdon akatemiassa oli 16. lokakuuta paneelikeskustelu julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin näkökulmista markkinoiden ja ekosysteemien yhteiseen kehittämiseen uudessa sotessa.

Alustajina ja keskustelijoina toimivat muutosjohtaja Marjukka Manninen POP-maakunnasta, toimitusjohtaja Joni Aaltonen Pihlajalinnasta ja dosentti Jorma Niemelä Doktriini-palveluista. Lue loppuun

Alustapalvelu Socialalle vahva liikkeellelähtö Itä-Suomessa

Itä-Suomessa alkaa Alustapalvelu Socialan hallinnoima Yhteisen hyvän alusta -hanke, joka tarjoaa järjestötaustaisille sote- palvelutuottajille kilpailukykyä ja innovaatio-osaamista vahvistavaa muutostukea ja koulutusta.

Hankkeessa kehitetään yhdessä alueen järjestöjen kanssa asiakasarvoa lisäävä ja palvelujen laatua sekä tuottavuutta vahvistava palvelualusta. Tavoitteena on tukea vertaisoppimista ja vahvistaa yhteistä palvelutuotantoa. Kaksivuotinen hanke toimii Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella.   Lue loppuun

Hallinnosta hallintaan: Hallintoa, markkinoita ja verkostosuhteita

kunnat_ja_kolmas_kansi.inddJärjestöjen parissa on noussut keskustelua siitä, pitäisikö hallinnossa siirtyä nykyisen, osin varsin markkinasuuntautuneen ohjauksen sijasta hallintaan eli ns. new public governance -malliin. Kunnissa tätä siirtymää on tapahtunut eräillä alueilla paljonkin.  Minkälaisen otteen omaksuvat uudet maakuntahallinnot?

Mistä on kyse? Teemasta on paljon, varsin paljon myös hallintotieteellistä tutkimusta. Doktriini julkaisee otteen Sakari Möttösen ja Jorma Niemelän kirjasta Kunta ja kolmas sektori, yhteistyön uudet muodot (Ps-kustannus 2005). Lue loppuun