Hallinnosta hallintaan: Hallintoa, markkinoita ja verkostosuhteita

kunnat_ja_kolmas_kansi.inddJärjestöjen parissa on noussut keskustelua siitä, pitäisikö hallinnossa siirtyä nykyisen, osin varsin markkinasuuntautuneen ohjauksen sijasta hallintaan eli ns. new public governance -malliin. Kunnissa tätä siirtymää on tapahtunut eräillä alueilla paljonkin.  Minkälaisen otteen omaksuvat uudet maakuntahallinnot?

Mistä on kyse? Teemasta on paljon, varsin paljon myös hallintotieteellistä tutkimusta. Doktriini julkaisee otteen Sakari Möttösen ja Jorma Niemelän kirjasta Kunta ja kolmas sektori, yhteistyön uudet muodot (Ps-kustannus 2005). Lue loppuun

Ajankohtainen kirja sosiaalisesta kuntoutuksesta

KIRJA-ARVIO. Diakonia-ammattikorkeakoulu on tehnyt suuren palveluksen julkaisemalla laaja-alaisen, monia näkökulmia sisältävän kirjan sosiaalisesta kuntoutuksesta. Harri Kostilaisen ja Ari Niemisen toimittamassa teoksessa Sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmia ja mahdollisuuksia (Diak 2018) on yli kaksikymmentä kirjoittajaa.

Yksi keskeinen tarkastelujen lähde on Diakin ja muiden yhteistyökumppaneiden toteuttamassa Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallisessa kehittämishankkeessa (SOSKU). Kirjalla on yhtymäkohtia siis käytännön kehittämiseen. Lue loppuun

Järjestöjen asema: Nyt tarvitaan huolellista jatkovalmistelua

ARVIO – Selvityshenkilö Tuija Braxin raportti Järjestöjen rooli maakunta- ja sote-uudistuksessa julkaistiin heinäkuun alkupuolella (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 26/2018). Raportti antaa hyvän lähtökohdan järjestöjen asemaa koskevalle tarkastelulle ja ennen kaikkea välttämättömille toimenpiteille.

– Braxin raportti on kattava kartoitus järjestöjen toimintaedellytysten turvaamisesta uudessa sote-järjestelmässä. Toivon, että se luetaan huolella niin järjestöissä, kunnissa kuin maakunnissa, ja lupaan, että se luetaan huolella myös sosiaali- ja terveysministeriössä sekä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAssa, tiivisti perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko raportin annin. Lue loppuun

Hallituksen vastine järjestöjen palvelutuotannon kannalta

PIKA-ARVIO. Hallituksen vastaus perustuslakivaliokunnan lausuntoon saatiin viikon alussa. Arviot ja veikkaukset siitä, että näillä muutoksilla koko maakunta- ja sote-paketti hyväksyttäisiin eduskunnassa, ovat lisääntyneet.

Kun paketin läpimenon todennäköisyys on lisääntynyt, valmistautumiseen on nyt syytä laittaa lisää tehoja. Aikaa valmentautumiseen on tasan kaksi ja puoli vuotta!

Mitä tämä kaikki merkitsee järjestöille? Seuraavassa muutama oleellinen nosto hallituksen laajasta vastinepaketista. Lue loppuun

Tuija Brax: Järjestötyön edellytykset edellyttävät täsmennyksiä ja lisätoimia

Brax_kuva2PIKA-ARVIO – Tuija Braxin väliraportti ministeri Annika Saarikon toimeksiannosta tehtävästä yleishyödyllisiä yhteisöjä sote-järjestelmässä koskevasta selvityksestä on tullut julkisuuteen eilen. Raportista näkyy ammattitaitoisen juristin, entisen oikeusministerin, kädenjälki. Esitysten taustalla on myös vankka yhteiskunnallinen osaaminen ja kansalaisyhteiskunnan tuntemus.

– Sote-uudistus voi järjestötyön edellytysten näkökulmasta onnistua hyvällä jatkovalmistelulla ja uudistuksen käytännön toimeenpanolla, jos selvityksen sinänsä lukuisat ja tärkeät mutta kohtuudella toteutettavissa olevat tarkennus- ja lisätoimiesitykset toteutetaan, Tuija Brax kiteyttää selvityksensä.

Lue loppuun