Hallituksen vastine järjestöjen palvelutuotannon kannalta

PIKA-ARVIO. Hallituksen vastaus perustuslakivaliokunnan lausuntoon saatiin viikon alussa. Arviot ja veikkaukset siitä, että näillä muutoksilla koko maakunta- ja sote-paketti hyväksyttäisiin eduskunnassa, ovat lisääntyneet.

Kun paketin läpimenon todennäköisyys on lisääntynyt, valmistautumiseen on nyt syytä laittaa lisää tehoja. Aikaa valmentautumiseen on tasan kaksi ja puoli vuotta!

Mitä tämä kaikki merkitsee järjestöille? Seuraavassa muutama oleellinen nosto hallituksen laajasta vastinepaketista. Lue loppuun

Tuija Brax: Järjestötyön edellytykset edellyttävät täsmennyksiä ja lisätoimia

Brax_kuva2PIKA-ARVIO – Tuija Braxin väliraportti ministeri Annika Saarikon toimeksiannosta tehtävästä yleishyödyllisiä yhteisöjä sote-järjestelmässä koskevasta selvityksestä on tullut julkisuuteen eilen. Raportista näkyy ammattitaitoisen juristin, entisen oikeusministerin, kädenjälki. Esitysten taustalla on myös vankka yhteiskunnallinen osaaminen ja kansalaisyhteiskunnan tuntemus.

– Sote-uudistus voi järjestötyön edellytysten näkökulmasta onnistua hyvällä jatkovalmistelulla ja uudistuksen käytännön toimeenpanolla, jos selvityksen sinänsä lukuisat ja tärkeät mutta kohtuudella toteutettavissa olevat tarkennus- ja lisätoimiesitykset toteutetaan, Tuija Brax kiteyttää selvityksensä.

Lue loppuun

Rajapinnat sopivat huonosti verkostojen ja ekosysteemien aikakauteen

tikkaARVIO – Lukuisilla hyvinvoinnin alueilla innovatiivisesti ja aloitteellisesti toiminut kansalaistoiminta ollaan ajamassa Saimaan kanavaan, jossa toisella puolella on Suomi ja toisella Venäjä. Kun hädänalaiselle halutaan luoda apua, järjestöjen on katsottava tarkkaan, ettei horjuteta yrityksiin päin kilpailuneutraliteettia. Ja jestas, jos meneekin toisessa suunnassa hoitamaan lakisääteiselle haiskahtavia tehtäviä, joita mikään kunta ei ole tosiasiassa hoitanut – siinä saattaa ylittää luvattomasti rajapinnan!

– Avustamisen kannalta rajapinnan määritteleminen voi välillä olla haastavaa. Milloin rajapinnan sijaan tulisi puhua yhdyspinnasta, kysyy viisaasti osastopäällikkö Markku Tervahauta sosiaali- ja terveysministeriöstä. Lue loppuun

TEM:n uusi selvitys kannattaa lukea palvelutuotantojärjestöissä

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti tällä viikolla teettämästään selvityksestä. Ydinviesti oli, että maakunta voi tekemillään päätöksillä joko vahvistaa tai heikentää PK-yritysten toimintaedellytyksiä tulevassa toimintaympäristössä.

Järjestöissä kannattaa lukea selvityksen madonluvut. Järjestöjen palvelutuotannon kohtalo ei ole vain maakuntien käsissä. Kuten tällä sivustolla on useampaan kertaan todettu, järjestöjen tulevaisuus on hyvin paljon järjestöjen itsensä käsissä: miten ne uudistuvat ja ketjuuntuvat. Lue loppuun

SOSTE selvitti: Palveluita tuottavien järjestöjen määrä kasvanut!

UUTINEN – Palveluita tuottavien järjestöjen määrä on lisääntynyt viime vuosina. Tämä käy ilmi SOSTEn eli Suomen sosiaali ja terveys ry:n julkaisemasta ja Aatu Puhakan, Juha Peltosalmen ja Anne Perälahden kokoamasta selvityksestä Järjestöjen sosiaali- ja terveyspalvelut 2017.

SOSTE tekee suuren palveluksen kootessaan tietoja järjestöjen palvelutoiminnasta. Nyt on herätty siihen, että nämä yksiköt tarvitsevat yhteistoimintaa selviytyäkseen tulevasta murroksesta. Lue loppuun

Palvelujärjestöjen loukut ja mahdollisuudet sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa

Jorma (2)LUENTO – Suomalaiset kansalaisjärjestöt alkoivat 1800-luvun puolenvälin jälkeen kehittää sosiaali- ja terveyspalveluita varsinkin heikoimmassa asemassa oleville väestöryhmille. Monet sosiaalihuollon innovatiiviset, uudet työmuodot ovat alkaneet järjestöjen huolesta niistä kansalaisista, joita ei mikään muu taho palvellut.

Edelleenkin liki tuhat järjestöä tuottaa palveluita. Kuitenkin järjestöjen yli 150-vuotisen palvelutuotannon historian aikana osa palveluista on siirtynyt kuntien vastuulle, osa on siirtynyt kilpailutusten tai myyntien kautta yrityksille, osa on tehnyt tehtävänsä ja niiden elinkaari on päättynyt. Mutta elinvoimaisia palveluja on siis runsaasti jäljellä. Miten niiden käy sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa?

Julkaisemme Jorma Niemelän puheenvuoron Alustapalvelu Sociala Oy:n julkistamistilaisuudessa Tampereella 5.4. Puheesta on myös pieni osuus videolla. Lue loppuun