Ongelman vähättelystä vakavaan työhön

TAUSTATIETOA – Pelaamisen aiheuttamat ongelmat ja suoranaiset tragediat olivat suomalaisessa yhteiskunnassa pitkään aika lailla vaiettu ongelma. Yksilöt ja perheet häpesivät tulla julkisuuteen. Rahapeliyhtiöt pelkäsivät ongelmista puhumisen aiheuttavan häiriöitä liiketoimintaan. Palvelujärjestelmässä pelaamista ei oikein osattu käsitellä omana erityiskysymyksenään – ei ehkä aina osattu kuulla asiakkaan viestejäkään. Lue loppuun

Uusi valinnanvapauslakiluonnos ja sosiaalisen kuntoutuksen mahdollisuudet

syyskujaANALYYSI – Uusi luonnos valinnanvapauslaiksi perustuu ajatteluun sosiaalipalveluista, jotka ratkaisevat kansalaisten ongelmat. Ehdotettu laki ei kuitenkaan toteutuessaan estä maakuntia toimimasta viisaasti. Tässä analyysissä esitetään maakuntien toteutusvaihtoehdot sosiaalisen kuntoutuksen alueella.

Asiakasseteli on suuri mahdollisuus sosiaalisen kuntoutuksen alueella, jos palveluketjut ja kokonaisuus eivät pirstaloidu käytännössä episodisiksi palveluakteiksi. Pirstoutuminen voidaan estää maakuntien verkostopainotteisella, yhteensovittavalla johtamisella ja palveluiden tuottajien yhteistyöllä. Maakuntia velvoittaa tähän niiden lakiluonnoksessa mainittu vastuu palveluiden yhteensovittamisesta.

Rakenteellinen sosiaalityö loistaa esityksestä poissaolollaan. Erillinen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ei ongelmaa ratkaise. Lue loppuun

Leveämmät hartiat eivät saa johtaa heitteillejättöön

ARVIO – Valtion taloudellinen tutkimuskeskus julkaisi äärettömän mielenkiintoisen selvityksen kuntaliitosten vaikutuksista (Political Representation and Effects of Municipal Mergers). Kysymys on siitä, mitä leveimpien hartioiden käyttäminen vaikuttaa palveluihin. Hyvinvointivaikutusten arviointi on kuitenkin tutkimuksessa huolestuttavan ohut. Sen perusteella ei pidä tehdä mitään johtopäätöksiä muiden kuin muutenkin hyväosaisten osalta. Lue loppuun

Dosentti, sosiaalineuvos Sakari Möttönen: Luottamuksen levittäminen on järjestöjen tärkein tehtävä

SMöttönen – kopioVIERASBLOGI – Arvioitaessa hyvinvointialan järjestöjen yhteiskunnallista merkitystä luottamuksen ja osallisuuden levittäminen nousee esille järjestöjä yhdistävänä tehtävänä.

Luottamuksen on todettu vahvistavan yksilöiden kykyä selviytyä yhteiskunnassa. Ihmisten ja toimijoiden välinen luottamus kasvattaa myös koko yhteiskunnan toimivuutta.  Ihmisen luottamus omiin kykyihinsä ja tunne osallisuudessa on ratkaisevaa hyvinvoinnin tunnetta antava tekijä.  Lue loppuun

Tutkimus: Valtaosa suomalaisista arvostaa yksityisen terveyspalvelun kotimaisuutta

 

Huono ilmapiiri_tutkimuskuva [Recovered]

Kotimaisuus ja läpinäkyvyys ovat yksityisten terveyspalveluiden ehdottomia valttikortteja kuluttajien silmissä, selviää Suomalaisen Työn Liiton Made by Finland -tutkimuksesta. Jopa 85 % näkee kotimaisuuden lisäävän palvelun haluttavuutta. Saman verran arvostetaan myös yksityisten terveyspalveluiden tuottajien liiketoiminnan läpinäkyvyyttä.

Lue loppuun