Ajankohtainen kirja sosiaalisesta kuntoutuksesta

KIRJA-ARVIO. Diakonia-ammattikorkeakoulu on tehnyt suuren palveluksen julkaisemalla laaja-alaisen, monia näkökulmia sisältävän kirjan sosiaalisesta kuntoutuksesta. Harri Kostilaisen ja Ari Niemisen toimittamassa teoksessa Sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmia ja mahdollisuuksia (Diak 2018) on yli kaksikymmentä kirjoittajaa.

Yksi keskeinen tarkastelujen lähde on Diakin ja muiden yhteistyökumppaneiden toteuttamassa Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallisessa kehittämishankkeessa (SOSKU). Kirjalla on yhtymäkohtia siis käytännön kehittämiseen. Lue loppuun

Järjestöjen asema: Nyt tarvitaan huolellista jatkovalmistelua

ARVIO – Selvityshenkilö Tuija Braxin raportti Järjestöjen rooli maakunta- ja sote-uudistuksessa julkaistiin heinäkuun alkupuolella (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 26/2018). Raportti antaa hyvän lähtökohdan järjestöjen asemaa koskevalle tarkastelulle ja ennen kaikkea välttämättömille toimenpiteille.

– Braxin raportti on kattava kartoitus järjestöjen toimintaedellytysten turvaamisesta uudessa sote-järjestelmässä. Toivon, että se luetaan huolella niin järjestöissä, kunnissa kuin maakunnissa, ja lupaan, että se luetaan huolella myös sosiaali- ja terveysministeriössä sekä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAssa, tiivisti perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko raportin annin. Lue loppuun

Hallituksen vastine järjestöjen palvelutuotannon kannalta

PIKA-ARVIO. Hallituksen vastaus perustuslakivaliokunnan lausuntoon saatiin viikon alussa. Arviot ja veikkaukset siitä, että näillä muutoksilla koko maakunta- ja sote-paketti hyväksyttäisiin eduskunnassa, ovat lisääntyneet.

Kun paketin läpimenon todennäköisyys on lisääntynyt, valmistautumiseen on nyt syytä laittaa lisää tehoja. Aikaa valmentautumiseen on tasan kaksi ja puoli vuotta!

Mitä tämä kaikki merkitsee järjestöille? Seuraavassa muutama oleellinen nosto hallituksen laajasta vastinepaketista. Lue loppuun

Tuija Brax: Järjestötyön edellytykset edellyttävät täsmennyksiä ja lisätoimia

Brax_kuva2PIKA-ARVIO – Tuija Braxin väliraportti ministeri Annika Saarikon toimeksiannosta tehtävästä yleishyödyllisiä yhteisöjä sote-järjestelmässä koskevasta selvityksestä on tullut julkisuuteen eilen. Raportista näkyy ammattitaitoisen juristin, entisen oikeusministerin, kädenjälki. Esitysten taustalla on myös vankka yhteiskunnallinen osaaminen ja kansalaisyhteiskunnan tuntemus.

– Sote-uudistus voi järjestötyön edellytysten näkökulmasta onnistua hyvällä jatkovalmistelulla ja uudistuksen käytännön toimeenpanolla, jos selvityksen sinänsä lukuisat ja tärkeät mutta kohtuudella toteutettavissa olevat tarkennus- ja lisätoimiesitykset toteutetaan, Tuija Brax kiteyttää selvityksensä.

Lue loppuun

Rajapinnat sopivat huonosti verkostojen ja ekosysteemien aikakauteen

tikkaARVIO – Lukuisilla hyvinvoinnin alueilla innovatiivisesti ja aloitteellisesti toiminut kansalaistoiminta ollaan ajamassa Saimaan kanavaan, jossa toisella puolella on Suomi ja toisella Venäjä. Kun hädänalaiselle halutaan luoda apua, järjestöjen on katsottava tarkkaan, ettei horjuteta yrityksiin päin kilpailuneutraliteettia. Ja jestas, jos meneekin toisessa suunnassa hoitamaan lakisääteiselle haiskahtavia tehtäviä, joita mikään kunta ei ole tosiasiassa hoitanut – siinä saattaa ylittää luvattomasti rajapinnan!

– Avustamisen kannalta rajapinnan määritteleminen voi välillä olla haastavaa. Milloin rajapinnan sijaan tulisi puhua yhdyspinnasta, kysyy viisaasti osastopäällikkö Markku Tervahauta sosiaali- ja terveysministeriöstä. Lue loppuun

TEM:n uusi selvitys kannattaa lukea palvelutuotantojärjestöissä

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti tällä viikolla teettämästään selvityksestä. Ydinviesti oli, että maakunta voi tekemillään päätöksillä joko vahvistaa tai heikentää PK-yritysten toimintaedellytyksiä tulevassa toimintaympäristössä.

Järjestöissä kannattaa lukea selvityksen madonluvut. Järjestöjen palvelutuotannon kohtalo ei ole vain maakuntien käsissä. Kuten tällä sivustolla on useampaan kertaan todettu, järjestöjen tulevaisuus on hyvin paljon järjestöjen itsensä käsissä: miten ne uudistuvat ja ketjuuntuvat. Lue loppuun

SOSTE selvitti: Palveluita tuottavien järjestöjen määrä kasvanut!

UUTINEN – Palveluita tuottavien järjestöjen määrä on lisääntynyt viime vuosina. Tämä käy ilmi SOSTEn eli Suomen sosiaali ja terveys ry:n julkaisemasta ja Aatu Puhakan, Juha Peltosalmen ja Anne Perälahden kokoamasta selvityksestä Järjestöjen sosiaali- ja terveyspalvelut 2017.

SOSTE tekee suuren palveluksen kootessaan tietoja järjestöjen palvelutoiminnasta. Nyt on herätty siihen, että nämä yksiköt tarvitsevat yhteistoimintaa selviytyäkseen tulevasta murroksesta. Lue loppuun