Palvelujärjestöjen loukut ja mahdollisuudet sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa

Jorma (2)LUENTO – Suomalaiset kansalaisjärjestöt alkoivat 1800-luvun puolenvälin jälkeen kehittää sosiaali- ja terveyspalveluita varsinkin heikoimmassa asemassa oleville väestöryhmille. Monet sosiaalihuollon innovatiiviset, uudet työmuodot ovat alkaneet järjestöjen huolesta niistä kansalaisista, joita ei mikään muu taho palvellut.

Edelleenkin liki tuhat järjestöä tuottaa palveluita. Kuitenkin järjestöjen yli 150-vuotisen palvelutuotannon historian aikana osa palveluista on siirtynyt kuntien vastuulle, osa on siirtynyt kilpailutusten tai myyntien kautta yrityksille, osa on tehnyt tehtävänsä ja niiden elinkaari on päättynyt. Mutta elinvoimaisia palveluja on siis runsaasti jäljellä. Miten niiden käy sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa?

Julkaisemme Jorma Niemelän puheenvuoron Alustapalvelu Sociala Oy:n julkistamistilaisuudessa Tampereella 5.4. Puheesta on myös pieni osuus videolla. Lue loppuun

STEAn arviointi- ja avustusjaostossa henkilömuutoksia

UUTINEN – Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden (STEA) neuvottelukunnan arviointi- ja avustusjaoston varapuheenjohtajan erottua tehtävästään sosiaali- ja terveysministeriö määräsi sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan päätöksellä uudeksi varapuheenjohtajaksi nykyisen jäsenen dosentti Jorma Niemelän sekä Jorma Niemelän tilalle jäseneksi maakuntaneuvos Kyösti Juujärven. Molempien toimikausi jatkuu 15.4.2021 saakka. Lue loppuun

Tarkan tarkastelun paikka asiakassetelijärjestelmässä

valtioneuvosto ja karuselli2
On varmistettava, ettei valtioneuvosto siirrä esityksellään vapaata kansalaisyhteiskunnan toimintaa markkinakaruselliin.

Uuden valinnanvapauslakiesityksen perusteluissa on asiakassetelin käyttöä laajennettu tavalla, joka voi pahimmassa tapauksessa siirtää vapaaehtoistyötä markkinoille. Jos kansalaisyhteiskunnan perimmäisiä arvoja ei haluta murtaa, on lainsäätäjän on syytä täsmentää aikomuksiaan. Lue loppuun

Palvelutuottajajärjestöjen potentiaali yhteistyöllä soten käyttöön

eduskuntaTIEKARTTA-ARTIKKELI – Olen viimeisen parin vuoden aikana tavannut paljon palvelutuottajajärjestöjen johtoa eri puolilla maata. Yhteistä on ollut melkoisen suuri epävarmuus siitä, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tuo mukanaan.

Varsin vähän järjestötaustaiset palveluiden tuottajat ovat etsineet yhdessä yhteistä tilannekuvaa tai ratkaisumalleja – lopussa otan esimerkin toisenlaisestakin otteesta.

Esitän tässä tiivistetysti läpivalaisu- ja kunto-ohjelman palvelutuottajajärjestöille. Olemme sitä pohtineet  ja valmistelleet laajalla porukalla vaihtelevissa kokoonpanoissa.

Lue loppuun

Palveluiden tuottajien asema soten asiakassetelijärjestelmässä

blogikuvaJärjestöillä tulee olemaan paljon mahdollisuuksia asumispalveluiden ja sosiaalisen kuntoutuksen kentillä, kun uuden soten asiakassetelijärjestelmä otetaan käyttöön. Muutos tulee olemaan haasteellinen, ja on opittava aivan uudenlainen riskienhallinta. Tässä blogissa hahmotetaan alustava nykyjärjestelmän ja tulevan järjestelmän vertailu. Lue loppuun

Valinnanvapaus ja näytön paikka

Uusikin esitys valinnanvapaudesta sisältää päihde-, mielenterveys-, kriminaalihuolto- ja asumispalvelujärjestöille merkittävän mahdollisuuden. Maakunnan olisi tarjottava asiakasseteliä mm. asumispalveluihin ja sosiaaliseen kuntoutukseen. Sosiaaliseen kuntoukseen sisältyisi mm. valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan sekä ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin. Lue loppuun

Myy tai kuole – onko muita vaihtoehtoja?

Nyt ovat ilmassa myrskyvaroitukset järjestöjen palvelutuotuotannolle. Konsultit käyvät lyömässä rätingit pöytään: Tällä kokoluokalla ette tule pärjäämään uudessa sote-maailmassa. Vaihtoehtoina on myynti – tai kuolema. Ja moni on uskonut tätä – ja myynyt!

Isoveljeni tapasi sanoa, että kahdesta vaihtoehdosta valitsen kolmannen. Onko järjestöillä sitten vaihtoehtoja? On! Lue loppuun