Paraneeko moniasiakkaiden palvelu uudessa sotessa?

Kymmenesosa kansalaisista aiheuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista kolme neljäsosaa. He tarvitsevat keskimäärin viittä palvelua ja etuutta kerrallaan. Miten näiden moniasiakkaiden palvelupolku uudessa sotessa aiotaan järjestää? Ehdotettu valinnanvapauslainsäädäntö ei tuo ratkaisua: Heikoimmassa tilanteessa olevat joutuvat edelleen selviytymään palveluviidakossa. Asiakasta ”ohjataan” eteenpäin, ei hoideta hänen asiaansa -muuta kuin lyhytaikaisissa ja tilapäisissä tarpeissa (täydennys 20.1.). Vaarana on myös se, että paikallistason asiantuntemus tyystin katoaa sosiaalisten ongelmien ratkaisemisesta.

Tässä kirjoituksessa esitetään väestövastuun palauttamista perustasolle niin, että sen vastuulla olisi hankkia palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnitelma. Lue loppuun

Järjestöt politiikan vai markkinoiden puristuksessa?

Yhteiskuntatieteiden tohtori Riitta Särkelän väitös ”Järjestöt julkisen kumppanista markkinoiden puristukseen. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen muutos sosiaalipalvelujen tuottajana 1990–2010” (Ensi- ja turvakotien liiton julkaisu 40, 2016) on äärimmäisen tärkeä historiallisen murroskauden tarkastelu, jolla on merkitystä myös nyt meneillään olevassa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Lue loppuun

Ihmisen ääni, tutkimuksen tieto

putkikuva

UUTINEN – Millaisia ovat järjestöt tutkimustoimijoina? Miten järjestöjen tekemä tutkimus, sen tarpeet, tiedonintressit ja tutkimusmetodit eroavat tutkimuksen muusta kentästä? Erityisasiantuntija Jorma Niemelän selvitys antaa perusteita ja suuntaviivoja päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimuksen yhteiselle toimintamallille. Katsaus on hyödyllinen kaikille sosiaali- ja terveysjärjestöille, mutta myös laajemmin kansalaisjärjestöille. Lue loppuun

Onko sote-uudistus köyhälle uhka vai mahdollisuus?

LUENTO – Onko sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus köyhälle uhka vai mahdollisuus? Yksi uudistuksen keskeinen tavoite on hyvinvointierojen kaventaminen. Siksi kysymys köyhän kohtalosta porautuu uudistuksen keskeisiin arvopäämääriin.

Onko sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus köyhälle uhka vai mahdollisuus? Yksi uudistuksen keskeinen tavoite on hyvinvointierojen kaventaminen. Siksi kysymys köyhän kohtalosta porautuu uudistuksen keskeisiin arvopäämääriin.

koyhyyst
Köyhyystutkijoiden eli ”Pieksämäen koulukunnan” seitsemäs seminaari.

Lue loppuun

Osatyökykyisten työllistäminen edellyttää uusia toimia

haus5
Haus5:n ruokala Hampurin Altonassa on aina täynnä lounasaikaan. Työntekijöinä osatyökykyiset.

BLOGI – Valtiotieteen lisensiaatti Maria Kaisa Aula teki taannoin työ- ja elinkeinoministeriölle selvityksen työllisyyskokeiluista (Työllisyyskokeilujen selvitys. Työllisyyspalveluiden ja -tukien käyttäjälähtöistä arviointia. TEM / Työ ja yrittäjyys 30/2016). Lue loppuun