Mistä on kyse yhteisö- ja solidaarisuustaloudessa?

eu parlSosiaali- ja terveysjärjestöjen palvelutuotannon ja osuustoimintaliikkeen piirissä on nousemassa keskustelu yhteisö- ja solidaarisuustaloudesta. Vaikka keskustelu siitä alkoi jo 1830-luvun Ranskassa, se saattaa nousta omassa ajassammekin vastareaktioksi raa’alle voitontavoittelulle ja arvoiltaan vääristyneelle kapitalismille.

Euroopan parlamentti patisteli vuonna 2015, että jäsenmaiden tulisi selkeästi ja voimakkaasti lähteä edistämään yhteisötaloutta. Parlamentin mukaan yhteisötalous ja solidaarinen talous edistävät kestävämpää, älykkäämpää ja osallistavampaa talousmallia (smart and inclusive economic model). Se vahvistaa myös Euroopan unionin sosiaalista mallia. Lue loppuun

PTT: Selkeä ohjelma järjestöjen palvelutuotannon ja sen aseman kehittämiseen

ptt-logoBLOGI – Järjestöjen palvelutuotannon asemasta on vihdoin ilmestynyt kelpo selvitys. Toimenpidesuosituksissa on eväitä niin julkisen päätöksenteon pohjaksi kuin myös kehittämisehdotuksia järjestöjen ja osuuskuntien johdolle. Raportin viestinnässä olisi tosin voinut ottaa paremmin esiin tilanteen moniulotteisuuden.

Julkaisu Osuustoiminta ja järjestötoiminta sosiaali- ja terveyspalveluissa on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Tutkimuksen ovat toteuttaneet Pellervon taloustutkimus PTT ry, Nordic Healthcare Group Oy ja Idekoop Osuuskunta. Lue loppuun

Olipa kerran… Ihan kuvitteellinen tarina markkinavaltauksesta

pyärätuolitTämä on mielikuvitustarina. Siksi se alkaa sanoilla ”olipa kerran”.

Olipa kerran kunta, jossa alettiin kantaa huolta vanhusväestöstä. Paikkakunnan aktiivit pähkäilivät asiaa suunnalta jos toiselta. Tuli päivä, jolloin kaiken vapaaehtoistoiminnan nokkamies sanoi, että pähkäily saa nyt loppua! Perustetaan Meijän Vanhainkotiyhdistys ry ja aletaan hommiin.

Niin tehtiin. Mutta kuinkas sitten kävikään?

Lue loppuun

Sosiaaliturvaan myönteisten siirtymien tuki

BLOGI – Poliittiset puolueet ovat julkaisseet sosiaaliturvan uudistamislinjauksiaan. Vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että sosiaaliturvaa on uudistettava. Miltei kaikkien huulilla on joustavuus, kannustavuus ja byrokratian vähentäminen. Myös järjestöpuoli on tuonut oman panoksensa uudistuksen valmisteluun.

Voisiko aiheeseen löytää myös uutta tulokulmaa? Lue loppuun

Hoivakohu ja mietteitä järjestöjen palvelutuotannosta

BLOGI – Viime perjantaina nousi kohu, kun Valvira määräsi keskeyttämään Esperin yksikön toiminnan Kristiinankaupungissa useiden epäkohtien ja laiminlyöntien vuoksi. Hoitovirheet tai hoidon puutteet eivät olleet ihan vähäisiä – päinvastoin.

Nyt kannattaa katsoa tapahtumaketjuja hieman pidemmältä ajalta. Mitä kolmannella sektorilla olisi opittavaa hoivatyön siitä lyhyemmästä historiasta? Lue loppuun

Itä-Suomi aloitti: Järjestöyhteistyön mallinnusta alustataloudesta

Yhteisen hyvän alusta -projekti käynnistyi Itä-Suomessa. Hankkeessa alueen palveluita tuottavat sosiaali- ja terveysjärjestöt kehittävät yhteisen palvelualustan valmistautuessaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen.

Kehitysprojektissa tarjotaan myös muutostukea, valmennusta ja koulutusta. Kaksivuotinen hanke toimii Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella. Lue loppuun

Vuoden 2019 ohjelmaa

uusibvuositoivotus

Vuonna 2019 Doktriinilta on ilmestymässä julkaisu järjestöistä ja järjestöjen palvelutuotannosta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Kyseessä on Kunnallisalan kehittämissäätiön tukema hanke.

– Tästä kirjasta tulee erinomainen katsaus ja ainoa laatuaan, kirjoittaa kokenut järjestöjohtaja.

– Kiitos, että maalaat ison kuvan järjestöistä osana muutoksia, kirjoittaa käsikirjoitusta lukenut yhteiskunnallinen vaikuttaja. – Kirjastasi tulee varmasti järjestötyön perusoppimateriaalia.

Tammikuussa on mainitusta teemasta muutamia luentoja, ks. osio Tulevaa.

Vierasblogi: Onko kaupankäynnissä sijaa inhimillisille prosesseille?

MarkkuN_B2

VIERASBLOGI – Linjanveto siitä, että järjestöjen sosiaalipalvelujen palvelutuotanto kuuluu automaattisesti markkinoille, on monella tavalla ongelmallinen, sanoo pitkän linjan vaikuttaja sosiaalineuvos Markku Niemelä.

Hänen mukaansa keskimääräiset palvelukuvaukset ja tuotteistukset, kilpailutusten keskeiset elementit, eivät tavoita sitä inhimillistä kirjoa, joka päivästä toiseen rakentuu uusiin asentoihin.

– Jollei sitä huomioon oteta, ei myöskään saada aikaan niitä hyvinvointivaikutuksia ja -hyötyjä, joihin julkisen järjestämin palveluin pyritään, todetaan Markku Niemelän doktriini.fi-vierasblogissa. Lue loppuun