Tuore julkaisu: Asiakaslähtöinen palvelupolkumalli sote-keskusten mallinnukseen

sotekeskusmainosSosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen eri vaiheissa ja versioissa on kannettu huolta sosiaalihuollon vähäisestä osuudesta suunnitelmissa. Tarjolla ei kuitenkaan ole ollut kovinkaan paljon mallinnuksia siitä, miten sosiaalipalvelut tulisi ajatella ja organisoida tulevaisuuden sote-keskuksissa. Nyt uusi julkaisu, Asiakaslähtöinen palvelupolkumalli tulevaisuuden sote-keskusten lähtökohdaksi (THLn Työpaperi 37/2019), tuo yhden ajatteluvaihtoehdon suunnittelijoiden pöydille. Lue loppuun

Sote-keskusuudistuksen kriittiset menestystekijät

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen soisi menevän vihdoin maaliin. Mutta nyt olisi laitettava jäitä hattuun ja unohtaa vaalisloganit. Kestävässä uudistuksessa on otettava hallinnon kehittäminen mukaan. On myös muistettava, että alueelliset erot ovat hurjan suuria. Kolmanneksi kannattaa unohtaa palikkaleikit. Nyt on mahdollista luoda aidosti asiakaslähtöisiä palvelupolkuja ja -kokonaisuuksia. Lue loppuun

Julkinen hyvinvointivastuu on määritettävissä – yksityinen vastuu on herätettävissä

 

dok_ryhmä

Yksityisen ja julkisen vastuun kysymys on äärimmäisen tärkeä niin sosiaali- ja terveydenhuollossa kuin koko yhteiskuntapolitiikassa. Kysymys jakaa myös puoluekenttää.

”On moraalisesti väärin edellyttää vastuunkantoa henkilöltä, joka ei kykene syystä tai toisesta, tilapäisesti tai pysyvästi kantamaan vastuuta”, väitetään tässä blogissa. Samalla etsitään polkuja siihen, miten kansalaiset voisivat voimaantua vastuun kantoon ja mikä on yhteiskunnan paikka ja velvollisuus siinä.

Lue loppuun

Jorma Niemelä: Järjestöt rauenneessa ja rakennettavassa sotessa

JSSR_JormaMikä oli järjestöjen paikka ja tehtävä pääministeri Juha Sipilän hallituksen aikaisen, loppumetreillä rauenneen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmisteluaineistossa? Mitä seuraavassa uudistuksessa tulisi ottaa huomioon?

Yhteiskuntatieteiden tohtori, dosentti Jorma Niemelä hahmottaa tutkimuksessaan Järjestöt sote-Suomea rakentamassa järjestöjen tehtäviä kansalaisyhteiskunnasta, hyvinvointivaliosta ja elinkeinoelämästä käsin.

Avainkäsitteeksi nousee inklusiivisen yhteiskunnan rakentaminen, jota universalismiin nojaava hyvinvointivaltio tarvitsee työparikseen ja kriittiseksi kirittäjäkseen. Lue loppuun

Tavoitteena yhteiskunta, jossa kaikilla on osallisuuden ja toimijuuden mahdollisuus

jn art kansi– Moniäänisen järjestökentän yhdistävänä missiona voidaan nähdä inklusiivisen yhteiskunnan rakentaminen, kirjoittaa dosentti Jorma Niemelä  vasta ilmestyneessä Keijo Piiraisen ja Mervi Kivirinnan toimittamassa teoksessa Turvaverkkoa paikkaamassa: Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 4.

Inklusiivisen yhteiskunnan rakentamisella tarkoitetaan yhteiskunnan rakentamisen tapaa ja päämäärää, jossa jokaisella kansalaisella ja kansalaisten muodostamilla ryhmillä on osallisuuden ja toimijuuden mahdollisuus sekä mahdollisuus tarvitsemaansa turvaan ja tarvitsemiinsa palveluihin ja jossa kaikilla kansalaisilla on tarvittaessa puolestapuhuja. Lue loppuun