Rahapelipolitiikka: Nyt tarvitaan johdonmukaisia, oikeasuhtaisia ja pitkäjänteisiä toimenpiteitä

IMG_0083Rahapelipolitiikan vahvistamiseksi tarvittaisiin kansallinen ohjelma, joka perustuisi valtioneuvoston periaatepäätökseen. Näin vaaditaan työryhmän raportissa, joka luovutettiin perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle 8. marraskuuta.

Julkaisemme työryhmän puheenjohtajan Jorma Niemelän luovutuspuheen.

Arvoisa ministeri. Tämä asiantuntijaryhmän valmistelutyö ajoittuu juuri oikeaan aikaan. Meillä Suomessa on ensinnäkin aikaisempaa jykevämpi ja markkinointivoimavaroiltaan entistä vahvempi rahapeliyhtiö, yhdistynyt Veikkaus. Toiseksi hallitus on tehnyt esityksen historiamme suurimmasta uudistuksesta, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta, sotesta.

Ja samalla koko maailma ympärillä muuttuu. Teknologinen kehitys monipuolistaa pelivalikoimaa, ja globaalit rahapelimarkkinat ovat klikkauksen päässä.

mv kansilehti2Vaikka samainen teknologinen kehitys mahdollistaa rahapeliongelmien aikaisempaa herkemmän ja varhaisemman tunnistamisen, niitä mahdollisuuksia käytetään rajallisesti. Palvelujärjestelmässä ei osata vielä riittävän laajasti eikä riittävän ajoissa tunnistaa ongelmapelaamista.

Kaikista näistä syistä johtuen asiantuntijaryhmämme yhtyy hallituksen linjaukseen, joka on kirjoitettu hallituksen viimevuotiseen esitykseen arpajaislaiksi (HE 132/2016 vp s. 27):

”Rahapelihaittojen ehkäisy vaatii johdonmukaisia, oikeasuhtaisia ja pitkäjänteisiä toimenpiteitä. Tällä hetkellä Suomesta puuttuu rahapelipoliittinen ohjelma, jossa määritellään haittojen ehkäisyn ja vähentämisen tavoitteet ja toimenpiteet sekä arvioidaan, miten kokonaisvaltaisen haittatyön pysyväisluonteinen rahoitus turvataan”.

Kun valtakunnan tasolla vastuita peliyhtiöstä, sitä koskevasta lainsäädännöstä, valvonnasta, avustusten valmistelusta ja jaosta sekä haittojen ehkäisystä ja hoidosta on valtioneuvoston kanslialla, viidellä ministeriöllä, poliisihallituksella ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella, ohjelman laatimista ennen tarvitaan mielestämme linjakas valtioneuvoston periaatepäätös. Monien intressien ristiaallokossa tarvitaan selkeää poliittista tahtotilaa.

Yksinoikeusjärjestelmän olemassaolon oikeutus on ensisijaisesti siinä, että tämä kansallinen järjestelmämme ehkäisee ja vähentää rahapelihaittoja tehokkaasti. Perimmäisenä motiivina toimissa tulee kuitenkin olla se, että mahdollisimman harva joutuisi kokemaan niitä vaikeuksia ja sitä tuskaa, mitä hallitsematon pelaaminen tuottaa omassa tai läheisen elämässä.

IMG_0082Rahapelipolitiikka liittyy moniin muihin politiikan lohkoihin. Tuore tutkimus osoittaa, että merkittävä osa rahapelikulutuksesta tulee pelaajilta, joiden sosioekonominen asema on heikko. Tutkijoiden mukaan huono terveys, psyykkinen kuormittuneisuus, päivittäinen tupakointi ja alkoholin riskikäyttö olivat yhteydessä suurempaan rahapelikulutukseen. (Salonen ym. 2017.) Rahapelipolitiikkaa ei voi tarkastella yksin elinkeinopolitiikkana tai fiskaalisena kysymyksenä eikä myöskään avustusten saajien intresseistä käsin, vaan se on tai sen ainakin tulisi olla kiinteä osa sosiaali- ja terveyspolitiikkaa.

Suomalaisen pelipolitiikan ja peliongelmiin liittyvän palvelutoiminnan systemaattinen kehittäminen alkoi 1990-luvulla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on koonnut yhteistoiminta- ja arvoverkoston, jossa on erilaista osaamista tutkimuksesta käytännön kehittämistyöhön ja verkkopohjaisista palveluratkaisuista aineistojen ja oppimateriaalien sisällöntuotantoon. Nämä järjestöt, kunnat, tutkimuslaitokset, osaamiskeskukset, korkeakoulut ja muut toimijat muodostavat yhdessä THL:n kanssa verkostomaisen rakenteen, jota voi luonnehtia innovaatioekosysteemiksi.

PelihaittastandiMe emme ehdota perustettavaksi jotain yhtä ja suurta kehittämisyksikköä, vaan tämän jo toiminnassa olevan monitoimijaisen ja verkostomaisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatioverkoston toiminnan vahvistamista ja sille kokonaisuudelle nimeä Pelihaittakeskus. Näin me saamme joustavasti ja aikaisempaa enemmän liikkeelle hyvinkin erilaista kehittämistoimintaa tuki- ja hoitopalveluiden alueella.

Samalla tavoin rahapelihaittojen ehkäisyn yhteistyöryhmä kokoaa kaikki tahot yhteen ja se tukee yhteistyössä maakuntia ja kuntia alueellisesti ja paikallisesti osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä eli ns. hyte-toimintaa rahapeliongelmiin liittyvien kysymysten osalta. Rahapeliyhtiön mainonnan rinnalla tulee olla kuluttajasuojalähtökohdista olevaa kansalaisviestintää aivan uudella tasolla. On tärkeää, että Veikkaus kantaa omaa yritys- ja yhteiskuntavastuutaan tiedottamalla haitoista, mutta tiedotus ei saa jäädä vain sen harteille. – Kysymys ei ole jostain isällisestä holhoamisesta ja vanhanaikaisesta valistuksesta. Kuluttajakansalaisella on oikeus tietää peleihin liittyvistä riskeistä ja haitoista.

pitkävetoAsiantuntijaryhmän mielestä pelihaittojen ehkäisyn ja korjaavan työn resursointi on nostettava aivan uudelle tasolle. Konkreettisena soteen liittyvänä kysymyksenä esitämme niin ehkäisevän työn kuin palvelujärjestelmän kehittämiseen tarvitaan niin sanotusti kentälle vähintään viisi henkilötyövuotta. Luku on sama kuin soten yhteistoiminta-alueiden. Osin logiikka lähtee näistä yhteistoiminta-alueista, mutta tarkoitus on, että henkilöiden erilaisia osaamisprofiileja käytetään koko maan hyödyksi mutta myös osaamisen varmistamiseen jokaisella alueella.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa on varmistettava se, että ongelmapelaaja tai hänen läheisensä voi saada apua perustasolla siitä valitsemastaan sote-keskuksesta, jossa ovat tarjolla myös maakunnan palvelut ja sosiaalisen kuntoutuksen väylät asiakasseteleineen. Maakunnat ja yhteistoiminta-alueet leveimpine hartioineen voivat huolehtia erityistason palveluiden saamisesta. Nämä palvelut rahoitetaan normaalista sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksesta.

peluurin kansiJärjestelmäkehittämisen lisäksi meillä on viisi muutosehdotusta arpajaislakiin ja yksi asetukseen. Vaikka pidämme kaikkia ehdottamiamme asetus- ja lakimuutoksia tärkeinä, haluan tässä korostaa erityisesti viimeistä kohtaa. Haittojen ehkäisyssä pitää päästä datan hyödyntämiseen aivan uudelle tasolle. Arpajaislaissa tulee varmistaa peliyhtiölle kertyvän pelikäyttäytymistä koskevan datan käyttö haittojen seurantaa, tutkimusta ja rahapelien haitallisuuden arviointia varten. Lisäksi laissa tulee mahdollistaa datan käyttäminen haittojen ehkäisy- ja vähentämistyön tueksi.

Nämä ehdotuksemme olivat valmiina jo siinä vaiheessa, kun julkinen keskustelu mm. Helsingin Sanomien palstoilla alkoi. Pidämme hyvänä sitä, että keskustelu ja huoli pelihaitoista on noussut julkisuuteen. Aina kun julkinen debatti yhteiskunnallisista ongelmista alkaa, on vaara, että nopeasti tehdään joitakin yksittäisiä, näyttäviä toimia mielten rauhoittamiseksi.

Arvoisa ministeri! Me tarvitsemme nyt – hallituksen omia sanoja lainaten – rahapelihaittojen ehkäisyyn ”johdonmukaisia, oikeasuhtaisia ja pitkäjänteisiä toimenpiteitä”. Saaneen kunnioittaen luovuttaa teille 14-kohtaisen suunnitelman, jonka avulla toivomme Suomeen saatavan entistä määrätietoisemman ja vaikuttavamman rahapelipolitiikan. Luovutan arpajaislain uudistamisen seuraavaa vaihetta varten käyttöönne laajassa asiantuntijayhteistyössä valmistellun ja punnitun ehdotuksen haittoja ehkäisevän ja haittoja korjaavan työn järjestämiseksi.

Suunnitelma rahapelihaittojen ehkäisyn ja korjaavan työn järjestämiseksi Suomessa -työryhmän puheenjohtajan Jorma Niemelä luovutuspuhe ministeri Annika Saarikolle sosiaali- ja terveysministeriössä 8.11.2017 klo 13.

 

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s