Koskettava viesti: ”Maailma on nyt paljon karumpi”

Verkkojulkaisussa Diakonia+ julkaistu artikkelini sai vavahduttavan jatkon. Artikkelin alussa siteerasin vuosien takaista keskustelua seurakunnan diakonin kanssa. Kyseinen diakoni lähetti sähköpostin, jossa kuvasi nykytilannetta vieläkin karummaksi.

Voisiko hyvinvointivaltiomme aidosti uudistua sote-uudistuksen myötä ja mitä eväitä siihen uudistumiseen olisi? Lue loppuun

Asiakaslähtöisestä palvelupolkumallista on ilmestynyt myös video

WEFKehittäjä Pia Aikio Ylä-Savon sote-kuntayhtymästä ja Jorma Niemelä keskustelevat asiakaslähtöisestä palvelupolkumallista Alustapalvelu Sociala Oy:n tuottamalla YouTube-videolla.

Marraskuun puolivälissä ilmestyi Jorma Niemelän ja Minna Kivipellon työpaperi Asiakaslähtöinen palvelupolkumalli tulevaisuuden sote-keskusten lähtökohdaksi (THL 2019). Lue loppuun

Diakonian osaaminen ja sote-uudistus

dplus_kuva

Diakoniatyöllä on kokemusta ja näkemystä siitä, miten ketään ei jätetä ulos. Julkisen sektorin palveluilla olisi paljon opittavaa diakonialta, pohditaan Diakonia+ -verkkojulkaisussa.

– Diakoniatyön vahvuus on ihmisten kokonaisvaltaisessa kohtaamisessa. Diakoniatyöntekijät pitävät toivon välittämistä diakoniatyön tärkeimpänä tehtävänä. Diakoniatyön valttikortti on aika ja mahdollisuus perehtyä kunkin vastaanotolle tulijan elämäntilanteeseen sen vaatimalla intensiteetillä, kirjoittaa Jorma Niemelä. Lue loppuun

Kumppanuus, yhteistuotanto ja tulosperusteisuus sote-tuotantoon?

Varsinkin vaikeissa ja monitahoisissa ongelmissa ja elämänmittaisissa palvelutarpeissa yksiniittisen kilpailutuksen haitat ovat nousseet yhä enemmän julkiseen keskusteluun. Onko sille vaihtoehtoja?

Tuore julkaisu yhdistää innovatiiviset hankinnat, kumppanuudet, yhteistuotannon ja tulosperustaisuuden toimintavaksi, joka edellyttää uutta julkista hallintaa perinteisen hallinnon ja markkinoiden rinnalle. Lue loppuun

Tuore julkaisu: Asiakaslähtöinen palvelupolkumalli sote-keskusten mallinnukseen

sotekeskusmainosSosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen eri vaiheissa ja versioissa on kannettu huolta sosiaalihuollon vähäisestä osuudesta suunnitelmissa. Tarjolla ei kuitenkaan ole ollut kovinkaan paljon mallinnuksia siitä, miten sosiaalipalvelut tulisi ajatella ja organisoida tulevaisuuden sote-keskuksissa. Nyt uusi julkaisu, Asiakaslähtöinen palvelupolkumalli tulevaisuuden sote-keskusten lähtökohdaksi (THLn Työpaperi 37/2019), tuo yhden ajatteluvaihtoehdon suunnittelijoiden pöydille. Lue loppuun

Sote-keskusuudistuksen kriittiset menestystekijät

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen soisi menevän vihdoin maaliin. Mutta nyt olisi laitettava jäitä hattuun ja unohtaa vaalisloganit. Kestävässä uudistuksessa on otettava hallinnon kehittäminen mukaan. On myös muistettava, että alueelliset erot ovat hurjan suuria. Kolmanneksi kannattaa unohtaa palikkaleikit. Nyt on mahdollista luoda aidosti asiakaslähtöisiä palvelupolkuja ja -kokonaisuuksia. Lue loppuun

Julkinen hyvinvointivastuu on määritettävissä – yksityinen vastuu on herätettävissä

 

dok_ryhmä

Yksityisen ja julkisen vastuun kysymys on äärimmäisen tärkeä niin sosiaali- ja terveydenhuollossa kuin koko yhteiskuntapolitiikassa. Kysymys jakaa myös puoluekenttää.

”On moraalisesti väärin edellyttää vastuunkantoa henkilöltä, joka ei kykene syystä tai toisesta, tilapäisesti tai pysyvästi kantamaan vastuuta”, väitetään tässä blogissa. Samalla etsitään polkuja siihen, miten kansalaiset voisivat voimaantua vastuun kantoon ja mikä on yhteiskunnan paikka ja velvollisuus siinä.

Lue loppuun