Julkinen hyvinvointivastuu on määritettävissä – yksityinen vastuu on herätettävissä

 

dok_ryhmä

Yksityisen ja julkisen vastuun kysymys on äärimmäisen tärkeä niin sosiaali- ja terveydenhuollossa kuin koko yhteiskuntapolitiikassa. Kysymys jakaa myös puoluekenttää.

”On moraalisesti väärin edellyttää vastuunkantoa henkilöltä, joka ei kykene syystä tai toisesta, tilapäisesti tai pysyvästi kantamaan vastuuta”, väitetään tässä blogissa. Samalla etsitään polkuja siihen, miten kansalaiset voisivat voimaantua vastuun kantoon ja mikä on yhteiskunnan paikka ja velvollisuus siinä.

Lue loppuun

Jorma Niemelä: Järjestöt rauenneessa ja rakennettavassa sotessa

JSSR_JormaMikä oli järjestöjen paikka ja tehtävä pääministeri Juha Sipilän hallituksen aikaisen, loppumetreillä rauenneen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmisteluaineistossa? Mitä seuraavassa uudistuksessa tulisi ottaa huomioon?

Yhteiskuntatieteiden tohtori, dosentti Jorma Niemelä hahmottaa tutkimuksessaan Järjestöt sote-Suomea rakentamassa järjestöjen tehtäviä kansalaisyhteiskunnasta, hyvinvointivaliosta ja elinkeinoelämästä käsin.

Avainkäsitteeksi nousee inklusiivisen yhteiskunnan rakentaminen, jota universalismiin nojaava hyvinvointivaltio tarvitsee työparikseen ja kriittiseksi kirittäjäkseen. Lue loppuun

Tavoitteena yhteiskunta, jossa kaikilla on osallisuuden ja toimijuuden mahdollisuus

jn art kansi– Moniäänisen järjestökentän yhdistävänä missiona voidaan nähdä inklusiivisen yhteiskunnan rakentaminen, kirjoittaa dosentti Jorma Niemelä  vasta ilmestyneessä Keijo Piiraisen ja Mervi Kivirinnan toimittamassa teoksessa Turvaverkkoa paikkaamassa: Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 4.

Inklusiivisen yhteiskunnan rakentamisella tarkoitetaan yhteiskunnan rakentamisen tapaa ja päämäärää, jossa jokaisella kansalaisella ja kansalaisten muodostamilla ryhmillä on osallisuuden ja toimijuuden mahdollisuus sekä mahdollisuus tarvitsemaansa turvaan ja tarvitsemiinsa palveluihin ja jossa kaikilla kansalaisilla on tarvittaessa puolestapuhuja. Lue loppuun

Palvelutuotantojärjestöjen yhteistyö tarvitsee koordinoituja toimia

Kun kolmisen vuotta sitten palasin korkeakoulumaailmasta tutkimaan kansalaisjärjestötoimintaa, yksi suurimmista hämmästyksen aiheistani oli järjestöjen palvelutuotannon yhteistoiminnan surkea tila. Kukaan ei ajanut niiden asemaa.

Nyt kun heräämistä on tapahtumassa, hyvä onkin parhaan vihollinen. Tehdään siellä sun täällä sitä sun tätä. Kuitenkin nyt tarvittaisiin koordinoitua kokonaisuutta. Lue loppuun

Mistä on kyse yhteisö- ja solidaarisuustaloudessa?

eu parlSosiaali- ja terveysjärjestöjen palvelutuotannon ja osuustoimintaliikkeen piirissä on nousemassa keskustelu yhteisö- ja solidaarisuustaloudesta. Vaikka keskustelu siitä alkoi jo 1830-luvun Ranskassa, se saattaa nousta omassa ajassammekin vastareaktioksi raa’alle voitontavoittelulle ja arvoiltaan vääristyneelle kapitalismille.

Euroopan parlamentti patisteli vuonna 2015, että jäsenmaiden tulisi selkeästi ja voimakkaasti lähteä edistämään yhteisötaloutta. Parlamentin mukaan yhteisötalous ja solidaarinen talous edistävät kestävämpää, älykkäämpää ja osallistavampaa talousmallia (smart and inclusive economic model). Se vahvistaa myös Euroopan unionin sosiaalista mallia. Lue loppuun